maandag 12 november 2012

Visie op financieel advies

Deze week is het de Week van het Geld. In deze week worden leerlingen van basisscholen door financiële professionals getraind in het leren omgaan met geld. Voor vertegenwoordigers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs een goede manier om op een positieve manier bij te dragen aan dit maatschappelijke initiatief. Of de leerlingen er betere financiële beslissingen door gaan nemen is twijfelachtig. Wetenschappelijk onderzoek (ik citeer prof. Henriette Prast) wijst namelijk uit dat financiële educatie niet per definitie leidt tot betere beslissingen. Dat betekent dat ook in de toekomst, als de leerlingen van nu de financiële consumenten van straks zijn, er behoefte zal zijn aan advies en hulp bij het nemen van financiële beslissingen. De manier waarop dat advies dan wordt gegeven zal anders zijn dan hoe dit nu gebeurt. Sowieso verandert financieel advies als gevolg van de actuele marktveranderingen waarin provisie wordt verboden (voor complexe producten), waarin digitalisering toeneemt en de sociale onrust groeit.

Voor de financieel adviessector is het in eerste instantie zaak om de actuele veranderingen goed te doorstaan. Dat betekent aanpassing van je verdienmodel, aanscherping van je dienstverlening en overtuigingskracht richting je klanten. Ik zie in de markt ontzettend veel beweging van adviseurs die daarbij dankbaar gebruik maken van handige hulpmiddelen en bestaande concepten. Maar ik mis daarbij ook vaak een heldere visie van de ondernemer. Waar wil je met je bedrijf naar toe en nog belangrijker, hoe wil je straks jouw klanten gaan adviseren? Is dat vooral persoonlijk advies of ook digitaal? Is dat een integraal advies of een productadvies? Is dat gericht op particulieren of de zakelijke markt? Hoe wil je je adviesproces inrichten? Wat voor type medewerker past in die visie? Allemaal relevante vragen voor de financieel adviseur die de huidige transitie aangrijpt om straks sterker voor de dag te komen.

Juist in deze periode van transitie is het van belang om niet alleen korte termijn beleid te voeren, maar juist de focus te leggen op een langere termijn horizon. Zorg dat de aanpassingen die je nu doorvoert in je bedrijfsvoering ook passen binnen je eigen langere termijnvisie. Dat voorkomt onnodige investeringen of veranderingen in de toekomst en het helpt je als ondernemer om jouw dienstverlening verkocht te krijgen bij je klant. De ondernemer met een scherpe visie heeft een duidelijk verhaal en zal ook weinig moeite hebben om uit te leggen wat de dienstverlening inhoudt, waarom dat belangrijk is en  wat de klant daar aan heeft. Dat maakt het overleggen van de rekening straks een stuk eenvoudiger.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten