zondag 4 november 2012

Aantal financiële intermediairs bijna gehalveerd

Aantal financiële intermediairs bijna gehalveerd 
10 september 2012  

In 2016 is het aantal financiële intermediairs met bijna de helft gedaald ten opzichte van 2006. Die voorspelling doen Baken Adviesgroep en Adviesbureau Fred de Jong in hun rapport ‘Marktraming Financiële Intermediairs 2016’.  De voorspelling is onderbouwd met een beschrijving van de huidige marktsituatie gecombineerd met een impactanalyse van de actuele marktontwikkelingen waarmee financiële intermediairs worden geconfronteerd.

Financiële intermediairs staan sterk onder druk. Het slechte economische klimaat zorgt ervoor dat consumenten minder uitgeven, ook aan verzekeringen. Bedrijven investeren minder, het aantal faillissementen neemt toe en de werkeloosheid stijgt, waardoor ook de zakelijke markt in zwaar weer verkeert. Daarnaast is er veel concurrentie van direct writers en vergelijkingssites op Internet. Tenslotte zorgen het aanstaand provisieverbod en strengere deskundigheidseisen voor een toenemende druk van wet- en regelgeving.

Op basis van de analyse in het rapport, is de voorspelling dat het aantal financiële intermediairs in 2016 is gedaald naar 7.000. Dat betekent een afname van 15% ten opzichte van de situatie anno 2012. In vergelijking met de invoering van het vergunningenregister conform de WFT, in 2007, is de markt voor financiële intermediairs gedaald met 42%. Immers, gedurende de overgangsperiode (2006 – 2007)  hadden 12.000 adviseurs en/of bemiddelaars een aanvraag ingediend voor een vergunning bij de AFM.

Daarnaast is een trend waargenomen naar meer concentratie tussen intermediairs in de keten. Zo daalt het aantal volmachtkantoren en het aantal serviceorganisaties, maar wordt hun marktpositie wel sterker door bundeling van krachten in kennis en inkoop. Het rapport maakt tevens duidelijk dat financiële intermediairs worden geconfronteerd met een zeer uitgebreid scala aan registers, keurmerken en brancheorganisaties. Baken Adviesgroep en Adviesbureau Fred de Jong verwachten dat ook bij deze organisaties sanering zal plaatsvinden de komende jaren.

Bestellen:
Het rapport kost € 295,- exclusief 19% BTW (na 1 oktober 21%) en is via email te bestellen bij  fred@freddejong.eu 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten